top of page

ספריית הסובלנות
תוכן מקצועי מבית חוש״ן

תיקייה לחושן-07.png
תיקייה לחושן-09.png
תיקייה לחושן-04.png

חוש"ן הוא ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל. אנחנו פועלות.ים משנת 2004 לקידום סולידריות בחברה הישראלית ולמיגור להט"בופוביה במרחבים שונים באמצעות חינוך לסובלנות ופתיחות כלפי הקהילה הגאה במערכת החינוך, במקביל להקניית ידע מקצועי לגורמים שונים ביחס לצרכיה של הקהילה. אנו מאמינות.ים שדיאלוג, מפגש ורכישת ידע יכולים לעזור לנו לייצר מרחבים בטוחים ומוגנים לנוער הלהט"בי ולקהילה הגאה כולה.

באתר זה ריכזנו עבורכם.ן מידע ומערכי שיעור פתוחים ונגישים שניתן להעביר באופן עצמאי. הצטרפו אלינו לקידום סובלנות בחברה הישראלית!

חינוך לסובלנות

תיקייה לחושן-08.png

בתקופה בה חלה עלייה של כ-400% בדיווח על מקרים של אלימות וגילויי שנאה כלפי הקהילה הגאה בישראל - חינוך לסובלנות הוא התשובה. אנחנו רואות.ים גילויים גוברים של אלימות פיזית ומילולית, שריפת דגלים, סירוב להענקת שירותים ואפליה בבתי עסק, תקיפות ואיומים במרחב הציבורי, הצעות חוק המבקשות להעמיק את האפלייה כלפי הקהילה הגאה ואמירות להט"בופוביות שנאמרות על ידי נבחרי ציבור בראש חוצות. הנוער הלהט"בי חשוף למתרחש סביבו ומרגיש לא מוגן. אנחנו קוראות לאנשי ונשות חינוך להיות נקודת אור עבור הנוער שלנו בתקופה חשוכה זו. העבירו לנוער מסר ברור - אנחנו כאן, אנחנו רואים ורואות אתכם.ן, יש לכם.ן מקום, אנחנו עומלות.ים על יצירת מרחב בטוח עבורכם.ן. רק חינוך יביא שינוי.

סדנאות חוש״ן במערכת החינוך

untitled-7743.JPG

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

bottom of page